Als opdrachtgever heeft u onder het kopje Opdrachten kunnen lezen wat voor opdrachten bij Don’t shoot the Dog thuishoren.

Zoals gezegd, Don’t shoot the Dog brengt uren niet of slechts ten dele in rekening. Wel vragen we een vergoeding voor de directe kosten. Denk aan
-    reiskosten
-    ontwikkel- en printkosten
-    bij een expositie prints op groot format, lijsten, transportkosten
-    bij een boek aan uren vormgeving, tekst schrijven en drukkosten.

Omdat wij de opdrachten belangeloos uitvoeren, werken wij samen volgens een vast stramien:

  1. U geeft in de briefing aan wat het doel en beschikbare budget is voor de directe kosten.
  2. Wij komen met een projectvoorstel voor concept, uitvoering en resultaat alsmede een begroting voor de directe kosten.
  3. Na akkoord gaan wij aan de slag op basis van het projectvoorstel. We nemen u mee in het traject, zodat u feeling houdt met ons werk.
  4. U zorgt voor de organisatorische en administratieve aspecten zoals gespreksverslagen, bevestigingen van afspraken, toestemming van gefotografeerden, het regelen van expositieruimte en dergelijke.
  5. Is het einddoel een expositie, dan hangen wij het werk op. U zorgt dat het materiaal teruggebracht wordt. Is het einddoel een boek, dan wordt dit opgemaakt door Don’t shoot the Dog. Wordt een vormgever of tekstschrijver ingeschakeld, dan worden die kosten uiteraard meegenomen in het projectvoorstel. Dat geldt ook voor eventuele drukkosten.

Het materiaal en de fotorechten blijven eigendom van Don’t shoot the Dog. Voor gebruik van de foto’s voor andere doeleinden of heruitgave van een boek vraagt u toestemming aan Don’t shoot the Dog.